Program pentru copii cu disabilitati

     Fundatia Inimi Deschise desfasoara programe si activitati in cadrul Complexului de Servicii pentru Copilul cu Handicap din sectorul 2, acestea reprezentand:

- interventie comportamentala

- Sistemul de Comunicare prin Schimbul de Pictograme (PECS)

- logopedie

- training de specialitate pentru personalul din centre si parinti pentru copii cu dizabilitati

- suport material si financiar

- organizarea de evenimente sportive, sociale

- activitati pentru petrecerea timpului liber: iesiri la film, teatru, muzee, parcuri